მასალა: ატლასი

დამზადების დრო: 2 – 3 დღე

კოდი: K 014