მასალა:წული,ბარხატი და ბისერები

ზომა:10 х 9

კოდი:IL-19