აღწერა: ბროში (Eternity )

მასალა:

ხელოვნური მარგალიტები, შუშის თვლები, ბისერები,

შუშის კრისტალი, ტყავი, ფეტრი.

პროდუქტის კოდი: BEW2009