მასალა: ატლასი

კრისტალები

დამუშავებული შუშა

დამზადების დრო: 2 – 3 დღე

კოდი: K 018