აღწერა: სამაჯური (Sparkling Turquoise)

მასალა:

შუშის კრისტალები, მდინარის მარგალიტები,

ხელოვნური მარგალიტები, ბისერები, შუშის თვლები,

სტრაზები, ტყავი, ფეტრი

სიგრძე: 16 სმ

პროდუქტის კოდი: BEW2012