აღწერა: სამაჯური (About Spring)

მასალა:

შუშის კრისტალი, ბისერები, შუშის თვლები,

სტრაზები, ხელოვნური და ბუნებრივი მარგალიტები,

ბუნებრივი ქვები, ტყავი, ფეტრი

სიგრძე: 16 სმ

პროდუქტის კოდი: BEW2031