აღწერა: მამაკაცის სამაჯური

მასალა:

კატისთვალი(კაბაშონი), ვულკანური ლავა,

ოკეანის კულტივირებული მარგალიტები, აქატი,

ხელოვნური ავანტურინი, ჰემატიტი, ბისერი,

ტყავი, ფეტრი, მეტალის დეტალები, სუტაჟი.

პროდუქტის კოდი: BEM2002