აღწერა: მამაკაცის სამაჯური

მასალა:

ხელოვნური ავანტურინი(კაბაშონი და ბურთულები),

აქატი, ვულკანური ლავის ქვები, ბისერები, ჰემატიტი,

ტყავი, ფეტრი, სუტაჟი

პროდუქტის კოდი: BEM2003