აღწერა: მამაკაცის სამაჯური

მასალა:

ავანტურინი(კაბაშონი და ბურთულები), ვულკანური ლავა,

აქატი, ჰემატიტი, ნეფრიტი, ბისერები, სუტაჟი, მეტალის დეტალები

პროდუქტის კოდი: BEM2004