მასალა:

ვერცხლი (დაფერილი).

სიგრძე: 20 სმ

სინჯი: 925

კოდი: 82829

დამზადების დრო:5-7 დღე