მასალა:

ამაზოლიტი (სამკურნალო ქვა)

დამზადების დრო: 5 – 6 დღე

კოდი: 136