მასალა: აკვარინი (სამკურნალო ქვა)

დამზადების დრო: 4 – 5  დღე

კოდი: 141