მასალა: სუტაჟის თოკი

ფერი: სპილოს ძვლის ფერი

კოდი: Z 809