მასალა:

ნეფრიტი(სამკურნალო ქვა)

დამზადების დრო: 4 – 5 დღე

კოდი: 306