მასალა:

ავანტურინი (სიყვარულის ქვა)

სიგრძე: 40 სმ.

დამზადების დრო: 4 – 5 დღე

კოდი: 309