გამჭვირვალე

მასალა: ნაჭრის ძაფი

ზომები: 27×22 სმ.

დამზადების დრო: 15 დღე

კოდი: N 003