აღწერა:სასაჩუქრე ნაკრები.

მასალა:ბოთლი,პაპიემაშე,აკრილი ფოამერანი.

კოდი: 0037

დამზადების დრო: 3-5 დღე